Bejelentkezés
Regisztráció
Tanuló bejelentkezés
Tanuló regisztráció

Endoszkópos oktatás

Alapképzés

Szimulációs oktatás

Számítógépes szimulátorok alkalmazása. Ezen szimulátorok az endoszkópiával még csak ismerkedők számára biztosítanak lehetőséget valós idejű, a humán anatómián alapuló endoszkópos képalkotás mellett az endoszkóppal történő manőverezés begyakorlására és a tájékozódási pontok felkeresésére, beazonosítására. Betegtől, így a stressztől és az estleges szövődményektől mentes körülmények között tetszőleges számú ismétlésre van lehetőség, s a számítógép azonnal objektív visszajelzést ad a teljesítményről. Jelenleg öt helyen (Békéscsaba, Szeged, Székesfehérvár, Pécs, Debrecen) érhető el az országban olyan endoszkópos szimulátor, amely gasztroszkópia, kolonoszkópia, ERCP és EUH vizsgálatok szimulációjára gyakorlására ad lehetőséget. A vizsgálatok elvégzése gyakorlott oktató segítségével történik, melyek kijelölését és a gyakorlás technikai lebonyolítását az adott intézetek vezetője szervezi, Az ő elérhetőségüket lásd alább:

Intézményvezetők

dr. Varga Márta

BMKK
dr Réthy Pál Tagkórház
4. Belgyógyászat – 2. Gasztroenterológia
Békéscsaba, Gyulai út.18.

Tel: (+36/66) 555 582

Mobil: (+36) 30 436 6675

Email: drvargamarta@gmail.com
(gasztroszkópia, kolonoszkópia, ERCP)

Prof. Dr. Molnár Tamás

Szegedi Tudományegyetem Belgyógyászati Klinika
Gasztroenterológiai Osztály
Szeged, Kálvária sgt. 57.

Mobil: (+36) 70 316 4997
Email: molnar.tamas@med.u-szeged.hu (gasztroszkópia, kolonoszkópia, ERCP, EUH)

Prof. Dr. Madácsy László

Endo – Kapszula Magánorvosi Centrum Székesfehérvár, Budai út 316.

Mobil: (+36) 70 414 9646
Email: madacsy.laszlo@endo-kapszula.hu (gasztroszkópia, kolonoszkópia, ERCP)

Dr. Vincze Áron

Pécsi Tudományegyetem
I.sz. Belgyógyászati Klinika Gasztroenterológiai Osztály
Pécs, Ifjúság út 13.

Mobil: (+36) 30 979 8674

Email: vincze.aron@pte.hu
(gasztroszkópia, kolonoszkópia, ERCP)

Dr. Hritz István

Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai
Klinika

Mobil: (+36) 20 328 2707

Email: istvan.hritz@gmail.com
(gasztroszkópia, kolonoszkópia, ERCP, EUH)

Prof. Dr. Papp Mária

Debreceni Egyetem, Gasztroenterológiai Klinika, 4032 Debrecen Nagyerdei krt 98.

Email: Dr. Lénárd Ágnes, lenart.agnes@med.unideb.hu
(gasztroszkópia, kolonoszkópia)

Kompetencia alapú oktatás

A nemzetközi trendeknek megfelelően az endoszkópia képzési folyamatába javasoljuk a kompetencia alapú oktatás bevezetését. A szakvizsgához szükséges előírt vizsgálatszámok teljesítése, – amely számok jelentősen elmaradnak a nemzetközi követelményektől, de teljesítésük így is nehézségekbe ütközik – nem garancia arra, hogy a jelölt szakképzés során elsajátítja az önállóan, megfelelő minőségben végzett endoszkópos kompetenciát. Ezért az endoszkópos kompetencia mérésére alkalmas hivatalos értékelési eszköz (Direct Observation of Procedural Skills = DOPS) bevezetését javasoljuk a szakképzés során mind a tanulási folyamatba integrálva mind a készségek ellenőrzésekor a gyakorlati képzőhelyen, az endoszkópos centrumban eltöltött gyakorlati oktatáskor és opcionálisan a gyakorlati vizsgáztatásban is. A cél az, hogy a DOPS-t mindkét oldal megtanulja használni, és amennyiben a kezdeti tapasztalatok pozitívak a tanulás és a számonkérés is ezzel a módszerrel történjen.

Az oktatáshoz javasolt hivatalos értékelési eszközök (DOPS_oktatáshoz_gasztroszkopia.doc, DOPS_oktatáshoz_kolonoszkopia.doc) a jelölt technikai, operatív és szakmai tudását méri fel már a képzés során, s lehetőséget ad a hallgató számára a visszajelzésre, a fejlődésük követésére. Az objektív kritériumrendszer lehetővé teszi annak megítélését, hogy a hallgató mikor bocsátható szakvizsgára.
Javasoljuk ezen értékelési eszközök rendszeres használatát a hallgató anyaintézetében, mégpedig 25 gasztroszkópiánként, illetve 25 kolonoszkópiánként 1-1 DOPS kitöltésével.

Javasoljuk, hogy a III-as progresszivitási szintű centrumban a szakképzés során kötelezően eltöltendő 2 hónapos endoszkópos laborgyakorlat alatt, egyszerre 2 kolorektális szűrésre jogosult oktató összesen 5-5 gasztroszkópos és kolonoszkópos vizsgálatot értékeljen a DOPS segítségével. Javasoljuk, hogy a jelölt vizsgára bocsájtásakor a tutor és a grémiumvezető a DOPS segítségével értékelje, hogy a kolléga önálló endoszkópos munkavégzésre alkalmas-e. Ezt objektivan definiálhatjuk oly módon, hogy legalább a mért mutatók >60%-a „minimális felügyelet igénylő” és az „önálló vizsgálatra alkalmas” kategóriába essen, és ne szerepeljen mutató a „maximális felügyelet igénylő kategóriában”. Ezen túl a colonoscopos készséget jellemezve a coecum elérési arány >80% legyen.

Javasoljuk, a DOPS rendszeres alkalmazását és ezen kritériumok rendszeres értékelését, hogy csak megfelelő endoszkópos készséggel rendelkező hallgatók szerezzenek szakvizsgát. Az is megfontolandó, hogy ezek az értékelő lapok is kerüljenek beadásra a vizsgára jelentkezéshez szükséges dokumentumokkal. Javasoljuk, hogy a szakvizsga gyakorlati részén a vizsgáztató a vizsgáztatáshoz javasolt hivatalos értékelési eszközök (DOPS_vizsgahoz_gasztroszkopia.doc, DOPS_vizsgahoz_kolonoszkopia.doc) alkalmazásával mérje fel a jelölt gasztroszkópos és kolonoszkópos kompetenciáját. Későbbiekben megfontolandó, hogy a gyakorlati vizsga teljesítésének feltétele, hogy a jelölt valamennyi mutató vonatkozásában önálló munkavégzésre képes legyen.

Licenc vizsgák

Közösség

Facebook

Instagram

Kapcsolat

(E) info@endoszkopos-szekcio.hu

(T) 06 (1) 000 0000

Információk

Feltételek

Adatvédelmi irányelvek

Copyright © 2022

Legyen tájékozott
az MGTSZ világában!