Bejelentkezés
Regisztráció
Tanuló bejelentkezés
Tanuló regisztráció

AZ ENDOSZKÓPOS SZEKCIÓ TÖRTÉNETE
1977-2018.

Endoszkópos szekció tevékeny-sége
2009-2018.

A Szekció vezetősége (1977-1987): Wittman I., Preisich P., Várkonyi S. (titkár)
A Szekció vezetősége (1987-1992): Simon L., Papp J., titkárok: Szántó I., Tulassay Zs., Várkonyi S.

 
1992-1995

A Szekció vezetősége (1992 őszétől): elnök Papp János, főtitkár Újszászy László, titkárok Domján Lajos, Döbrönte Zoltán, Rácz István.

Vándorgyűlések:

1993. szeptember 10-11. Gyula,
szervező: Libor János
Főtémák:

1. A gasztroenterológiai endoszkópia aktuális etikai és jogi kérdései
2. A tápcsatorna vérzések ellátása

1994. szeptember 16-17. Zalaegerszeg, szervező: Tárnok Ferenc
Főtéma:
Az endoszkópos beavatkozások szövődményei

1995. szeptember 8-9. Győr,
szervező: Rácz István
Főtémák:

1. Diagnosztikus, belgyógyászati laparoszkópia
2. Újszerű endoszkópos módszerek – élő endoszkópos demonstráció

 
1996-1999

A Szekció vezetősége (1996. november 16-tól): elnök Döbrönte Zoltán, főtitkár Tárnok Ferenc, vezetőségi tagok Papp János, Simon László, Domján Lajos. A Szekció munkájának folyamatosságát előnyösen befolyásolta, hogy az előző 4 éves időszak vezetőségéből 3-an az új vezetőségbe is beválasztásra kerültek. A Szekció évente kétszer szervezett tudományos ülést, júniusban az MGT Nagygyűlése során és ősszel vándorgyűlés formájában. A hazai gasztroenterológiai endoszkópos tevékenységről Nagy György és Juhász László folytatta az évenkénti felmérést, melynek eredményeiről rendszeresen a Lege Artis Medicinoe hasábjain számoltak be.

Az Endoszkópos Szekció vezetői és tagjai aktívan támogatták –előadóként is – az Endoszkópos Asszisztensi Szekció munkáját és évenkénti továbbképző konferenciáját.

Nemzetközi kapcsolatok és kapcsolattartás

E periódusban, kihasználva kínált lehetőséget, a Szekció gasztrointesztinalis endoszkópia beszámolt a Szekció életének vándorgyűlésekről Garamszegi az Endoscopy ESGE News Letter rovata által egy angol nyelvű ismertetést tett közzé a hazai múltjáról és jelenéről. E fórumon rendszeresen legfontosabb eseményeiről angol nyelven, illetve a Mária szerkesztésében a hazai tagtársak számára egy részletesebb összefoglalóban magyarul is. Az MGT balatonaligai nagygyűlései keretében rendezett Szekcióüléseknek minden évben neves külföldi vendégelőadója volt (J.Riemann, M.Crespi, C.Ell, J.Cramer). Simon László 1995-1998-ig az ESGE council tagja volt. Az elnök és a főtitkár rendszeresen képviselte a Szekciót az ESGE éves közgyűlésein. Az ESGE élőbemutatóval egybekötött workshop-jain ebben a periódusban minden évben meghívott vendégként képviselte magát a Szekció, lehetőséget nyújtva évenként 2-3 fiatal gasztroenterológus endoszkópos tagtársunk továbbképzésére (Ljubljana, Pozsony, Zágráb, Szófia, Riga). Az 1997. évi ljubljanai élődemonstráción Papp János meghívott szakértőként szerepelt. 1997-ben ketten (Garamszegi Mária és Pécsi Gyula) az ESGE etikai továbbképző kurzusán vettek részt Jasiban. Az ESGE postgraduális ösztöndíjával több tagtársunk vett részt külföldi tanulmányúton. 2000-ben Papp Jánost a Szlovák Gasztroenterológiai Társaság tiszteletbeli tagjává választották. A Szekció 1996-ban készített emblémája azóta is változatlan formában jelképezi a Szekciót az Endoscopy hasábjain, továbbá a Szekció rendezvényein és
kiadványain.

Az Endoszkópos Szekció szerkesztésében megjelentetett kiadványok:

 1. Az endoszkópos ellenőrzés és gondozás indikációi és tervezése (Szerk. Döbrönte
  Z. és Tárnok F.), MEDICOM, Szombathely-Budapest 2000.
 2. Az Európai Gasztrointesztinális Endoszkópos Társaság szakmai irányelvei. MEDICOM, Budapest 2000.

Vándorgyűlések:

1996. november 15-16. Eger,
szervezők: Besznyák György, Újszászy László
Főtémák:

 1. Az endoszkópos vizsgálat megítélése a beteg oldaláról
 2. Operáció és endoszkópia
 3. Endoszkópia a gasztroenterológus magánorvosi gyakorlatában MEDENDO – élő bemutató

1997. október 10-11. Pécs,
szervező: Garamszegi Mária
Főtémák:

 1. Minőségbiztosítás, képzés és továbbképzés az emésztőszervi endoszkópiában.
 2. Az emésztőszervi endoszkópia és az új képalkotó vizsgáló eljárások kapcsolata. Endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások élő bemutatója.

1998. október 9-10. Kecskemét,
szervezők: Domján Lajos és Kacsuba Attila
Főtémák:

 1. Patológia és gasztroenterológiai endoszkópia elméleti és gyakorlati kérdések.
 2. Intraoperatív endoszkópia.
 3. Endoszkópos terápiás vizsgálatok élő bemutatója.

1999. október 8-9. Szombathely,
szervező: Döbrönte Zoltán
A regisztrált résztvevők száma: 453.
Főtémák:

 1. Az endoszkópos ellenőrzés és gondozás indikációi és tervezése.
 2. A krónikus pancreatitis kezelésének endoszkópos lehetőségei.
 3. Haladás az endoszkópos diagnosztikában és terápiában.
 4. Az 1999. év újdonságai.
 5. Endoszkópos terápiás beavatkozások élő bemutatója.
 6. Ritka és érdekes esetek video bemutatása. Meghívott vendégként előadást tartott Sáfár István, a szlovák társszekció elnöke.
 
2000-2003

A Szekció vezetősége (2000. szeptember 30-tól): elnök Rácz István, főtitkár Tárnok Ferenc, vezetőségi tagok Altorjay István, Orosz Péter, Solt Jenő, Takács Tamás, Zágoni Tamás.

Friedrich Emlékérem díj alapítása. A szekció vezetőségének döntése értelmében a hazai gasztrointesztinális endoszkópia művelésében, fejlesztésében kiemelkedő szerepet játszó szakemberek részére az éves vándorgyűlés keretében kerül átadásra a Friedrich Lászlóról elnevezett emlékérem. A kitüntetett emlékelőadást tart szabadon választott témáról.

Nemzetközi kapcsolatok:

Train The Trainers (OMGE) – 2003. Szalay Ferenc, Prónai László 2004. Döbrönte Zoltán, Lakatos Péter

ESGE European Postgraduate Grant – tanulmányi ösztöndíj elnyerése európai endoszkópos centrumba (Bodnár Zoltán, Gyökeres Tibor, Jakab Zsolt, Völgyi Zoltán)

Vándorgyűlések:

2000. szeptember 29-30. Szeged,
szervező: Lonovics János
Főtémák:

 1. A gasztrointesztinális endoszkópia lehetőségeivel való élés és visszaélés problémaköre.
 2. Gasztrointesztinális vérzések.
 3. Minimum standard terminológia az endoszkópiában (A digitális képtovábbítás lehetőségei).
 4. Endoszkópos terápiás beavatkozások élő bemutatója.
 5. Meghívott vendégként előadást tartott P. Dité, a cseh társszekció elnöke.
 6. A szombathelyi és szegedi szekció ülések előadásainak, bemutatásainak anyaga CD-n is megjelent a Byk-Gulden cég szponzorálásával.

2001. augusztus 31-szeptember 1. Gödöllő,
szervező: Farkas Iván

Főtémák:

 1. Endoszkópia és a gasztrointesztinális infektológia
 2. Miniszimpózium: Endoszkópos tartozékok és stentek költség-haszon vonatkozásai.
 3. Hazai viszonyok
 4. Friedrich emlékérem kitüntetettek: Varró Vince, Preisich Péter
 5. Résztvevők száma: 330 Előadások száma: 27

2002. szeptember 27-28. Debrecen,
szervező: Altorjay István
Főtémák:

 1. Gasztrointesztinális tumorok endoszkópos palliatív kezelése
 2. Előkészítés és betegkomfort az endoszkópos vizsgálatok során „State of art” referátumok
 3. Az endoszkópos mucosa resectio jelentősége (T.Ponchon) – ERCP és MRCP helye és jelentősége egymás mellett
 4. Endoszkópos élődemonstráció
 5. Friedrich emlékérem kitüntetett: Papp János
 6. Résztvevők száma: 418 Előadások száma: 40 Poszterek száma: 7

2003. október 3-4. Balatonfüred,
szervező: Lakatos László
Főtémák:

 1. Sürgősségi gasztrointesztinális endoszkópia „State of art” referátumok
 2. Endoszonográfia
 3. A preoperatív ERCP kérdései
 4. Friedrich emlékérem kitüntetett: Farkas Iván
 5. Résztvevők száma: 315 Előadások száma: 39

A Szekció egyéb rendezvényei:

2000. április 14. Várpalota. Biliáris endoszkópia szimpózium.

Az Endoszkópos Szekció szerkesztésében megjelentetett kiadványok:

Gasztrointesztinális endoszkópok tisztítási, dezinficiálási irányelvei és módszertana (Gasztroenterológiai Szakmai kollégium ajánlása 2003. Szerk: Rácz István, Nemesánszky Elemér) Forrás: ESGE irányelvek 1999-es felújítása 

2004-2007

Az Endoszkópos Szekció 2004. évi, győri vándorgyűlésén tartott vezetőségválasztó közgyűlésén új 7 tagú vezetőség megválasztására került sor. Egyúttal határozat született arról, hogy a Szekció vezetőségét 2 évre választják – hasonlóan az MGT vezetőségválasztásához. A folyamatosságot a volt és a leendő elnök személye biztosítja.

A Szekció vezetősége (2004. október 9-től): elnök Döbrönte Zoltán, jövőbeni elnök Altorjay István, főtitká: Gyökeres Tibor, vezetőségi tagok Csermely Lajos, Orosz Péter , Solt Jenő, Topa Lajos.

A Szekció vezetősége (2006. október 7-től): elnök Altorjay István, jövőbeni elnök Madácsy László, volt elnök Döbrönte Zoltán, főtitkár Gyökeres Tibor, vezetőségi tagok Csermely Lajos, Orosz Péter, Solt Jenő.

Az Endoszkópos Szekció legfontosabb rendezvénye továbbra is a szekció önálló évenkénti vándorgyűlése, valamint a Társaság évi nagygyűléséhez csatlakozóan önálló blokkban szereplő előadások és poszter bemutatások, melyek a prezentációk nagy száma miatt két, sőt újabban már három délutánra elosztva kerülnek lebonyolításra. 2005-től kezdve az Astra-Zeneca Learning Centerhez kapcsolódó endoszkópos továbbképző előadásokat az Endoszkópos Szekció a Colon Szekcióval közösen szervezi meg.

Az Endoscopy c. folyóirathoz továbbra is szponzori támogatással (Altana-Nycomed, Olympus Hungary, Janssen-Cilag, AstraZeneca, Richter Gedeon) jutnak
hozzá előfizető tagtársaink.

Nemzetközi kapcsolatok:

A szekció elnöke és főtitkára rendszeresen részt vesz az ESGE és az OMED közgyűlésein. Az MGT Endoszkópos Szekciója az ESGE teljes jogú tagja, de két év óta egyéni tagságra is van lehetőség. Az MGT éves nagygyűlésének Endoszkópos Szekció ülésein rendszeresen szerepelnek meghívott neves külföldi előadók, többet közülük a Társaság tiszteletbeli tagjává választott.

A szekció tagjai számos nemzetközi kongresszuson vettek részt, üléselnöki feladatokat láttak el, felkért és szabadon választott előadásokat tartottak, Rácz István és Madácsy László szerepet kapott az ESGE Learning Center munkájában is. Rácz István 2004-től az ESGE council tagja.

Train The Trainers (OMGE) – 2006. Gyökeres Tibor

2007. november 15–16-án Győrben került megrendezésre Rácz István szervezésében az ESGE égisze alatt az endoszkópos diagnosztikus és terápiás beavatkozások élő közvetítésével egybekötött nemzetközi workshop, nagy érdeklődés mellett és rendkívül nagy sikerrel, növelve a hazai endoszkópia és a szekció nemzetközi elismertségét és jó hírét. A nemzetközi szaktekintélyek (L.Aabaken, G.Costamagna, J.Deviere, R.Schöfl) mellett a szekció tagjai közül élőbemutatást tartottak: Bene L., Gyökeres T., Madácsy L., Pécsi Gy., Rácz I.) a közvetítések moderálásában vettek részt: Altorjai I., Banai J., Döbrönte Z., Garamszegi M., Hunyady B., Lakatos L., Lonovics J., Nagy F., Oláh A., Pap Á., Takács T., Simon L., Solt J., Újszászy L., Wittmann T.

Vándorgyűlések:

2004. október 8-9. Győr,
szervező: Rácz István
Főtéma:

 1. Az endoszkópos eljárások szövődményeinek megelőzése és kezelése „State of art” referátumok:
  • Új eljárások az endoszkópiában
  • A májtranszplantáció és az endoszkópia
  • Az NSAID és az ASA okozta gasztroduodenopathiák endoszkópiája; Megelőzés lehetőségei Az acut fekélyvérzés komplex kezelése
 2. MGT Finanszírozási munkacsoport Szimpoziuma
  Meghívott előadók:
  P.Eichhorn: Three years of experience with Enteryx in Amstetten/Austria
 3. A.Vavrecka: A chronicus pancreatitis endoscopiája Videomaraton
 4. Friedrich emlékérem kitüntetett: Domján Lajos
 5. Résztvevők száma: 350 Előadások száma: 37 Poszterek száma: 6

2005. október 7-8. Pécs,
szervező: Hunyady Béla
társszervező: Solt Jenő
Főtémák:

 1. Az emésztőszervi szűkületek endoszkópos megoldási lehetőségei
 2. A gasztrointesztinalis műtéten átesett betegekkel kapcsolatos endoszkópos diagnosztikus és terápiás szempontok
 3. Felkért előadások:
  • az endoszonográfiáról
  • új diagnosztikus módszerekről
  • gasztrointesztinális vérzésekről
 4. Endoszkópos élőbemutató (ismét nagy sikert aratott).
 5. Friedrich emlékelőadó és emlékérem kitüntetett: Juhász László

2006. október 6-7. Lillafüred,
szervezők: Orosz Péter és Újszászy László
Főtémák:

 1. Differenciáldiagnosztikai és terápiás problémák magas szérum cholestatikus enzim aktivitással járó betegségek esetén
 2. Gyulladásos bélbetegségek és hepatológia
 3. Oktatás, akkreditáció, EU harmonizáció
  • Alsó gasztrointesztinalis vérzések
  • Gasztrointesztinalis endoszkópia a közeli
 4. jövőbenVideo-maraton: érdekes esetek video felvétellel illusztrált bemutatója
 5. Friedrich emlékelőadó és emlékérem kitüntetett: Simon László

2007. szeptember 7-8. Gyula,
szervező: Gurzó Zoltán
Főtémák:

 1. Endoszkópos diagnosztikus és terápiás lehetőségek tegnap, ma és holnap
 2. Praemaligmus tápcsatornai elváltozások és az „in situ carcinoma”
 3. Haemostatsis a felső tápcsatorna nem varix eredetű vérzései esetén (hallgatóság kontra expertek)
 4. Friedrich emlékelőadó és emlékérem kitüntetett: Tárnok Ferenc

Egyéb rendezvények:

2005. október 21. Hajdúszoboszló. Új irányzatok a colonoscopiában. A Magyar Coloproctológus
Társaság és az MGT Endoszkópos Szekció
szimpóziuma

2006. december 2. Hajdúszoboszló. Haemostasis és gasztroenterológia. Az Endoszkópos és Colon Szekció, a Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság közös rendezvénye. 

2008-2009

A Szekció vezetősége. Elnök: Madácsy László, leendő elnök: Orosz Péter, volt elnök: Altorjay István, főtitkár: Gyökeres Tibor, vezetőségi tagok: Gurzó Zoltán, Pakodi Ferenc, Pécsi Gyula

Vándorgyűlések:

2008. szeptember 26-27. Velence,
szervező: Madácsy László
Főtémák:

 1. Akut és a krónikus pancreatitis endoszkópos kezelésének aktuális kérdései
 2. Endoszkópos ultrahang diagnosztika
  Endoszkópos élő bemutató a Fejér Megyei Szent-György Kórház OMCH Endoszkópos Laboratóriumából. Pap Ákos, Gyökeres Tibor, Szepes Attila, Molnár Tamás és Madácsy László voltak a vizsgálatokat bemutató orvosok. A vándorgyűlés díszvendége Aksel Kruse Professzor volt Dániából, aki az ERCP-ről előadást is tartott. A rendezvény utolsó napján, biológiai modelleken történő endoszkópos tréningen az ERCP-t és a mucosectomia/ESD-t volt mód gyakorolni. A rendezvényen 320 regisztrált résztvevő jelent meg. Friedrich emlékelőadó és emlékérem kitüntetett: Szántó Imre

2009. október 16-17. Visegrád,
szervező Bene László
Főtémák:

 1. Epeúti szűkületek, megoldások, lehetőségek: endoszkópia, radiológia, sebészet
 2. Az endoszkópia szerepe az IBD diagnosztikájában és kezelésében Videomaraton. 32 előadásra került sor, a regisztáltak száma 300 volt.
2010-2011

A Szekció vezetősége. Elnök: Orosz Péter, leendő elnök: Gyökeres Tibor, volt elnök: Madácsy László, főtitkár: Szepes Attila, vezetőségi tagok: Altorjay István, Gurzó Zoltán, Topa Lajos.

Vándorgyűlések:

2010. október 8-9. Balatonfüred,
szervező: Hunyady Béla
Főtémák:

 1. Kapszulás endoszkópia Magyarországon -2010
 2. Elektív endoszkópia és gondozás májbetegeknél
 3. Enterális táplálás voltak.Az előadásokon kívül endoszkópos élő bemutatóra is sor került a Kaposi Mór Oktató Kórházból közvetítve.
 4. A rendezvényen több mint 300-an vettek részt. A konferenciát megelőző napon ERCP-s hands-on training került megrendezésre 25 regisztrált résztvevővel.

2011. október 7-8. Bükfürdő,
szervező: Lakner Lilla
Főtémák:

 1. Gasztroenterológiai kórképek gondozása
 2. Sürgősségi endoszkópia
 3. A résztvevők száma megközelítette a 300-at.

Egyéb rendezvények:

Gurzó Zoltán és Novák János az Endoszkópos és a Colon szekció közös rendezvényeként több ízben (2010. április 23-25., 2012. április 27-29., 2014. április 25-27., 2016. április 22-24.) szervezett közös kongresszust a Marosvásárhelyi Egyetem Gasztroenterológiai Tanszékével, melynek során a szakmai program mellett székelyföldi nevezetességeket is módja volt megismerni a résztvevőknek.

2012-2013

A Szekció vezetősége. Elnök: Gyökeres Tibor, leendő elnök: Szepes Attila, volt elnök: Orosz Péter, főtitkár: Vincze Áron, vezetőségi tagok: Altorjay István, Madácsy László, Topa Lajos.

Vándorgyűlések:

2012. november 9-10. Kecskemét,
szervező: Szepes Attila
Főtéma: minőségi endoszkópia

A 31 felkért összefoglaló előadás mellett az asszisztensi szekcióban két orvos-asszisztens párhuzamos előadásra került sor, valamint ismét voltak szabadon választott témájú előadások is. A regisztrált résztvevők száma 298 volt.

2013. szeptember 13-14, Szeged,
szervezők: Czakó László, Szepes Zoltán
Főtémák:

 1. Onkológiai endoszkópia (gasztrointesztinális daganatok endoszkópos diagnózisa, terápiája, a szövettani 48 diagnózis szükségessége, speciális rákmegelőző állapotok és ellenőrzésük, gasztrointesztinális daganatok endoszkópos palliációja)
 2. Ismeretlen gasztrointesztinális vérzés diagnosztikája – multidiszciplináris megbeszélés
 3. A rendezvényen 317 fő vett részt, 31felkért előadás és 17 szabadon bejelentett előadás hangzott el, 28 kiállító jelent meg. A vándorgyűlés külföldi vendége prof. Pierre Deprez (Brüsszel) volt, aki “Indications and techniques of endoscopic submucosal dissection in the upper GI tract” címmel tartott előadást. Átadásra került a kongresszus szervezői által felajánlott legjobb 35 éven aluli előadói díj és az ezzel járó 100.000,- Ft. A szabadon bejelentett előadások szekcióelnökei és az MGT Endoszkópos Szekció elnöksége szavazatai alapján a díjat Farkas Klaudia (Szegedi Tudományegyetem) nyerte.

Egyéb rendezvények:

2012. szeptember 14-15. Budapesten “International Workshop on diagnostic and therapeutic digestive endoscopy” címmel ESGE rendezvényt szervezett Gyökeres Tibor, az ESGE részéről Rácz István volt a társigazgató. Az előadások mellett a két nap alatt 35 endoszkópos beavatkozás közvetítésére került sor a Honvéd Kórházból. Nemzetközi szakértők Manoop Bhutani (USA), Daniel Blero (Belgium), Guido Costamagna (Olaszország), Rainer Schöfl (Ausztria) mellett a hazai Faculty tagok, Bene László, Gyökeres Tibor, Madácsy László, Rácz István, Szepes Attila is végeztek beavatkozásokat. A konferencián került sor hazánkban az első Zenker diverticulum flexibilis myotomiára és az első POEM beavatkozásra is. Az európai asszisztensi szervezet (ESGENA) képviseletében Herta Pomper (Ausztria), Sylvia Lahey és Marjon de Pater (Hollandia) és Wendy Waagenes (Dánia) asszisztáltak a bevatkozásokhoz a hazai asszisztensi csapat (Farkas Éva, Gárdonyi Mihály, Kiss Melinda, Kokas Mariann és Méhész Erika) mellett.

2013. november 15-16. Budapesten került megrendezésre az ESGE-ECCO közös rendezvénye: “Quality in IBD and small bowell endoscopy” címmel. A nemzetközi Faculty tagja volt Lakatos Péter.

2013, Kecskemét, Szervezők: Szepes Attila és Madácsy László. ERCP tréning “Stand by the trainer”. A szakértői csapat tagja volt még Dubravcsik Zsolt és Gyökeres Tibor. Azóta több alkalommal ismét megszerveztük Kecskeméten és Budapesten is, az utolsót 2018-ban.

Endoszkópos on-line atlasz 2013-tól működik Demeter Pál főszerkesztésével, a Ferring cég támogatásával, a http://www.medicalonline.hu/endoszkópos-atlasz/ címen.

2014-2015

A Szekció vezetősége. Elnök: Szepes Attila, leendő (és volt) elnök: Gyökeres Tibor, főtitkár: Vincze Áron, vezetőségi tagok: Madácsy László, Orosz Péter, Szepes Zoltán, Topa Lajos.

Vándorgyűlések:

2014. október 3-4. Pécs,
szervezők: Vincze Áron, Pakodi Ferenc
Főtémák:

 1. Endoszkópos vizsgálatok, terápiás beavatkozások szövődményeit (rizikófaktorok, megelőzés, ellátás)

A rendezvényen több mint 300 fő vett részt. A 22 felkért előadás 5 szekcióban hangzott el, az asszisztensi szekcióban 3 előadás hangzott el a főtémához kapcsolódóan. Nagy érdeklődés kísérte a 20 szabadon választott előadást és a 15 videó esetbemutatást is, ahol nehéz esetek endoszkópos megoldása mellett új eljárások, ritka esetek jól megszerkesztett videóit láthatták a résztvevők.

2015. szeptember 18-19. Nyíregyháza,
szervező: Szegedi László
Főtémák:

 1. Benignus gasztrointesztinális szűkületek endoszkópos kezelése
 2. Endoszkópia alterált anatómiai viszonyokban
 3. Endoszkópos beavatkozások antikoagulált és aggregáció gátlásban részesülő betegeknél. Antibiotikus terápia kérdése
 4. Endoszkópos képzés, oktatás, licencvizsga
 5. Endoszkópos palliáció inoperábilis gasztrointesztinális daganatok esetén.

17 felkért összefoglaló előadáson kívül az asszisztensi szekcióban is 4 előadás hangott el. További 25 szabadon választott előadás és videóeset is szerepelt a programban. Az “Emésztőszervi Endoszkópia” könyv bemutatására is sor került. A regisztráltak száma meghaladta a 250-et.

Egyéb rendezvények:

2014. december 11-12. Szeged, szervező: Wittmann Tibor, Molnár Tamás. „Az endoszkópia technikai és gyakorlati alapjai“ címmel szakvizsga előtti kötelező továbbképzés.

2015. május 7-8. Herceghalom, ESD szimpózium MadácsyLászló és Szepes Attila szervezésében, Seong Woo Jeon (Dél-Korea) az első napon altatott sertésben oktatott ESD-t, a másodikon pedig két betegben végzett el beavatkozást Kecskeméten.

2015. november 13-14. Budapesten került megrendezésre az ESGE Quality in Endoscopy ERCP & EUS Symposium-a. A nemzetközi Faculty tagjai voltak Gyökeres Tibor, Hunyady Béla, Szepes Attila.

Az Endoszkópos Szekció szerkesztésében megjelentetett kiadványok:
Endoszkópos szekció honlapja 2014-től működik (http://www.endoszkoposszekcio.hu). A honlapon aktuális információk, a szekció vándorgyűléseinek története, szakmai ajánlások szerepelnek. A honlap létrehozása a Ferring nagylelkű támogatásával valósult meg.

“Emésztőszervi endoszkópia” könyv. Hosszú idő után végre 2015. végén megjelent az első összefoglaló magyar nyelvű endoszkópos könyv Bene László, Gyökeres Tibor és Pap Ákos főszerkesztésében, közel 40 hazai szerző közös munkájaként az Endo-Világ Kft kiadásában, majd a Medicina terjesztésében volt hozzáférhető. 

2016-2017

A Szekció vezetősége. Elnök: Gyökeres Tibor, leendő elnök: Vincze Áron, volt elnök: Szepes Attila, főtitkár: Szepes Zoltán, vezetőségi tagok: Czakó Lászó, Dubravcsik Zsolt, Madácsy László.

Vándorgyűlések:

2016. noverber 18-20. Budapest “Everything you always wanted to know about colonoscopy” címmel ESGE szimpóziumot és a Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekciójának éves vándorgyűlése, szervezők: Gyökeres Tibor, Michael Hafner. A nemzetközi konferenciára 33 országból 450 résztvevő regisztrált. A kongresszuson az előadásokon kívül endoszkópos élő bemutatót is láthattak a résztvevők a Honvédkórházból. A nemzetközi szaktekintélyek (Lars Aabakken, Ian Gralnek, Cesare Hassan, Tomas Hucl, Sören Meissner, Thierry Ponchon, Matt Rutter, Marcel Tantau, Siwan Thomas-Gibson) mellett hazai szakértők (Gyökeres Tibor, Madácsy László, Molnár Tamás, Szepes Attila) is végeztek alsó tápcsatornai endoszkópos beavatkozásokat.

2017. szeptember 22-23, Zalakaros,
szervező: Gasztonyi Beáta
Főtémák:

 1. Az endoszkópia biztonságossága
 2. Minőségi mutatók
 3. Speciális betegcsoportok endoszkópiája

A kongresszuson 37 felkért összefoglaló előadás hangzott el, valamint 9 szabadon választott előadás és 9 videó is bemutatásra került. A rendezvényen 343 regisztráltat köszönthettünk.

Egyéb rendezvények:

2016. szeptember 22-24 Budapesten került megrendezésre a „20th International Symposium on Endoscopic Ultrasonography”, amely az endoszkópos ultrahang kétévente megrendezésre kerülő világkongresszusa. A rendezvény társelnöke Rácz István, titkára Herszényi László volt, míg Czakó László, Szepes Attila és Szepes Zoltán a Faculty tagjaiként a kongresszus szervezésében vettek részt és előadást tartottak. Czakó László, Hamvas József, Szepes Attila és Szepes Zoltán végeztek endoszkópos ultrahang vizsgálatokat az élő bemutató során.

2016. november 17. Budapest “Sürgősség és endoszkópia. Együttműködés szópárbajban elbeszélve”. Szervező: Gyökeres Tibor.

2017. március 2. Szeged, szervező: Molnár Tamás, Szepes Zoltán. ESD gyakorlati képzés altatott sertéseken.

2017. március 17-18. Pécs, szervező: Vincze Áron. „Az endoszkópia technikai és gyakorlati alapjai“ címmel szakvizsga előtti kötelező továbbképzés.

2018-2020

A Szekció vezetősége. Elnök: Vincze Áron, leendő elnök: Czakó Lászó, volt elnök: Gyökeres Tibor, főtitkár: Szepes Zoltán, vezetőségi tagok: Hritz István, Madácsy László, Szepes Attila.

Vándorgyűlések:

2018. október 12-13., Budapest,
Gyakorlati Gasztroenterológia és Endoszkópos Szekcióülés,
szervező: Gyökeres Tibor
Főtémák:

 1. Hogyan csinálom? Colon polyp eltávolítás
 2. Hogyan csinálom? Endoszkópos vérzéscsillapítás

A rendezvényen 350-en vettek részt. Nagy sikert aratott az újszerű, gyakorlat orientált megközelítés. A konferencián nemzetközi szaktekintélyt is meghallgathattunk, Edward Despott személyében Londonból, az ESD témakörében.

Egyéb rendezvények:

2018. április 19-21.Budapesten, a Kongresszusi Központban rendezte meg az ESGE az első európai, kizárólag endoszkópiának szentelt éves konferenciáját, az ESGEDays 2018-at. A rendezvény házigazdája és a Szervező Bizottság egyik tagja Gyökeres Tibor volt. A Szervező Bizottság tagja volt még magyar részről Hritz István. A Tudományos Bizottságban helyet kapott Gyökeres Tibor, Hritz István, Rácz István. A kiemelkedő színvonalú rendezvény hatalmas sikert hozott, 76 országból közel 2000 fő regisztrált. A konferencia első napján egésznapos blokkban magyar nyelvű program is volt “Sebész versus gasztroenterológus” témakörben.

2019. március 1-2. Budapest, szervező: Gyökeres Tibor. „Az endoszkópia technikai és gyakorlati alapjai“ címmel szakvizsga előtti kötelező továbbképzés.

2021-2023

A Szekció vezetősége. Elnök: Czakó László, leendő elnök: Madácsy Lászó, volt elnök: Vincze Áron, főtitkár: Dubravcsik Zsolt, vezetőségi tagok: Hritz István, Gyökeres Tibor, Szepes Zoltán.

Vándorgyűlések:

2021. október 8-9, Budapest,
Gyakorlati Gasztroenterológia és Endoszkópos Szekcióülés
Főtémák:

 1. Gyomorkimeneti és duodenum betegségek
 2. “Hogyan csinálom?” – Kolonoszkópia

Élő bemutató: Affidea Endoszkópos Laborból közvetítve
Nemzetközi előadó: Edward Despott (polipektómia lehetőségei, módjai)
Friedrich Emlékelőadás: Novák János (Vasculitisek emésztőszervi manifesztációi)

2022. október 5-6, Gyula,
szervezők: Gurzó Zoltán, Novák János

Az Endoszkópos Szekció szerkesztésében megjelentetett kiadványok:

Dubravcsik Zs, Gyökeres T, Hritz I, Madácsy L, Márkus MP, Szepes Z, Vincze Á, Czakó L. Az endoszkópos leletezés standard nyelve. A nemzetközileg érvényes klasszifikációk gyűjteménye. Central European Journal of Gastroenterology and Hepatology 2021;7(4):114-120.

Czakó L, Dubravcsik Zs, Gyökeres T, Hritz I, Madácsy L, Ivány E, Vincze Á, Szepes Z. Az endoszkópos retrográd cholangiopancreatogrphia oktatásának hazai helyzete az Európai Emésztőszervi Endoszkópos Társaság (ESGE) oktatási irányelve tükrében. Central European Journal of Gastroenterology and Hepatology 2022;8(1):32-40. Gyökeres T, Bor R, Czakó L, Dubravcsik Zs, Szepes Z, Szőnyi M, Vincze Á. Az endoszkópia minőségi követelményei. Magyar Szakmai Irányelv. Magyar Sebészet 2021;74(3):75-103. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve az endoszkópos polipektómia, mukozektómia, endoszkópos szubmukóza disszekció, endoszkópos teljes rétegvastagságú reszekcióról. Egészségügy Közlöny 2021. október 19. https://kollegium.aeek.hu

Friedrich díjazottak 2009-2018 között:

2009. Döbrönte Zoltán (Az endoszkópos sphincterotomia következményei és hosszútávú eredményei)
2010. Pap Ákos (Négy évtized az ERCP sodrában)
2011. Solt Jenő (Operatív technikák az endoszkópiában)
2012. Nagy Ferenc (Colonoscopia 1978-2012)
2013. Pák Gábor (Szemelvények a hazai endoszkópia történetéből)
2014. Rácz István (Kedvenc sportágam az endoszkópia)
2015. Bene László (Operatív endoszkópia különös indikációval, avagy mi a dolga a gasztroenterológusnak az elhízás kezelésében?)
2016. Orosz Péter (Terápiás ERCP a BAZ Megyei Kórház II. Belgyógyászati Osztályán)
2017. Lakatos László (Endoszkópia 40 év tükrében)
2018. Pakodi Ferenc (EUH – Egy fekete-fehér módszer színei)
2019. Topa Lajos
2020. Prof. Dr. Altorjay István (Quo vadis endoscopia? Az endoszkópia tegnap, ma és holnap)
2021. Novák János (Vasculitisek emésztőszervi manifesztációi)
2022. Gurzó Zoltán (Mitől színes a vidéki endoszkópos élete?)

Az MGT tiszteletbeli tagjai, akik elsősorban endoszkópos munkásságuk alapján váltak ismertté (2009-2018)

2009. Tóth Ervin (Svédország)
2009. Paul Fockens (Hollandia)
2011. Angels Gines (Spanyolország)
2013. Erwin Santo (Izrael)
2013. Rainer Schöfl (Ausztria)
2014. Pierre Deprez (Belgium)
2016. D. Nageshwar Reddy (India)
2017. Sáfrány László (Németország)
2018. Marcel Tantau (Románia)
2021. Edward John Despott (Anglia)
2022. Raf Bisschops (Belgium)

Nemzetközi endoszkópos vezető tisztségviselők (2009-2018):

Rácz István ESGE Educational Committee Chairman 2008-2010 Rácz István ESGE Vice President 2010-2012 Gyökeres Tibor ESGE Councillor 2012-2016
Gyökeres Tibor WEO (World Endoscopy Organisation) Governing Board Member (2017-)
Gyökeres Tibor WEO Standards of Practice and Publications Committee Chairman (2017-)
Czakó László European Group for Endoscopic Ultrasonography Governing Board Member (2012-)

Nemzetközi szervezetekben egyéb funkciók:

Rácz István ESGE Educational Committe tag (2004-), ESGE Quality Improvement Committee Lower GI Working Group tag,
Gyökeres Tibor ESGE Quality Improvement Committee Hepatobiliary Working group tag (2016-2018), ESGE Quality Improvement Committee tag (2018-)
Madácsy László ESGE Educational Committe member (20..-)
Czakó László ESGE Quality Improvement Committee Hepatobiliary Working group member (2016-2018), – ESGE EUS-FNA Taks Force (2015-2017), ESGE Research Working Group on ERCP (2017-), ESGE Curriculum Working Group (2018-)
Hritz István ESGE Guidelines Committee tag (2016-), ESGE Education Committee tag (2016-), ESGE Membership Working Group tag (2016-), ESGE Curricula Working Group – ERCP-EUS subgroup tag(2018-), WEO Standards of Practice and Publications Committee tag(2018-)

Egyéb nemzetközi aktivitás:
Endoszkópos konferenciákon meghívott előadások és élődemonstrációk:
Gyökeres Tibor (Kolozsvár 2011-től évente), Prága (2014), Zágráb (2015), Egyiptom (Cairo: 2014,
2017; Assuit: 2014, 2018; Luxor: 2018), Szófia (2013, 2017) Belgrád (2018).
Czakó László Isztambul (2015), Edinborough (2015), Torino (2016, 2017, 2018, 2022), Porto (2018), Moszkva (2019)
Hritz István (Zágráb 2017, 2018), Athén (2018)
ESGE Learning Areában oktatóként szerepeltek (2009-2018): Rácz István, Madácsy László, Gyökeres Tibor, Hritz István, Czakó László, Dubravcsik Zsolt, Gecse Krisztina
ESGE hivatalos képzőhely: Győr
ESGE Research Grant-et nyert el 2014-ben Szmola Richárd: “The utility of microRNA markers in diagnosis of pancreatobiliary tumors” című pályázatával.
2015-ben ESGE Module II. grant keretében Hritz István Hyderabadban (India) tölthetett 3 hónapos továbbképzést.
2018-ban Horváth Miklósnak volt módja 3 hónapos képzésre ugyanitt.
A vezetővel, prof. D. Nageshwar Reddy-vel kialakult jó kapcsolatnak köszönhetően 2020-ban ismét fogadnak egy magyar kollégát, akit pályázat keretében a szekció vezetősége választ ki.
Endoszkópos folyóiratok szerkesztő bizottsági tagsága:
Rácz István Endoscopy
Gyökeres Tibor Visible Human Journal of Endoscopy (2011-)
Czakó László World Journal of Gastrointestinal Endoscopy (2013-)

Tisztségviselők

2008-2010.

Elnök
Leendő elnök
Volt elnök
Főtitkár
Vezetőségi tagok

Elnök
Madácsy László
Leendő elnök
Orosz Péter
Volt elnök
Madácsy László
Főtitkár
Szepes Attila
Vezetőségi tagok
Altorjay István
Gurzó Zoltán
Topa Lajos

Madácsy László
Orosz Péter
Altorjay István
Gyökeres Tibor
Gurzó Zoltán, Pakodi Ferenc, Pécsi Gyula

2010-2012.

Elnők
Leendő elnök
Volt elnök
Főtitkár
Vezetőségi tagok

Elnök
Orosz Péter
Leendő elnök
Gyökeres Tibor
Volt elnök
Madácsy László
Főtitkár
Szepes Attila
Vezetőségi tagok
Altorjay István
Gurzó Zoltán
Topa Lajos

Orosz Péter
Gyökeres Tibor
Madácsy László
Szepes Attila
Altorjay István, Gurzó Zoltán, Topa Lajos

2012-2014.

Elnök
Leendő elnök
Volt elnök
Főtitkár
Vezetőségi tagok

Elnök
Gyökeres Tibor
Leendő elnök
Szepes Attila
Volt elnök
Orosz Péter
Főtitkár
Vincze Áron
Vezetőségi tagok
Altorjay István
Madácsy László
Topa Lajos

Gyökeres Tibor
Szepes Attila
Orosz Péter
Vincze Áron
Altorjay István, Madácsy László, Topa Lajos

2014-2016.

Elnök
Leendő elnök
Volt elnök
Főtitkár
Vezetőségi tagok

Elnök
Szepes Attila
Leendő elnök
Gyökeres Tibor
Volt elnök
Gyökeres Tibor
Főtitkár
Vincze Áron
Vezetőségi tagok
Madácsy László
Orosz Péter
Topa Lajos

Szepes Attila
Gyökeres Tibor
Gyökeres Tibor
Vincze Áron
Madácsy László, Orosz Péter, Szepes Zoltán, Topa Lajos

2016-2018.

Elnök
Leendő elnök
Volt elnök
Főtitkár
Vezetőségi tagok

Elnök
Gyökeres Tibor
Leendő elnök
Vincze Áron
Volt elnök
Szepes Attila
Főtitkár
Szepes Zoltán
Vezetőségi tagok
Czakó László
Dubravcsik Zsolt
Madácsy László

Gyökeres Tibor
Vincze Áron
Szepes Attila
Szepes Zoltán
Czakó László, Dubravcsik Zsolt, Madácsy László

2018-

Elnök
Leendő elnök
Volt elnök
Főtitkár
Vezetőségi tagok

Elnök
Vincze Áron
Leendő elnök
Czakó László
Volt elnök
Gyökeres Tibor
Főtitkár
Szepes Zoltán
Vezetőségi tagok
Hritz István
Madácsy László
Szepes Attila

Vincze Áron
Czakó László
Gyökeres Tibor
Szepes Zoltán
Hritz István, Madácsy László, Szepes Attila

Szekcióülések

2009. október 16-17.

Visegrádon Bene László szervezte meg az őszi vándorgyűlést.

2010. október 8-9.

Balatonfüreden Hunyady Béla szervezte meg a vándorgyűlést. A főtémák a Kapszulás endoszkópia Magyarországon -2010; Elektív endoszkópia és gondozás májbetegeknél; és az Enterális táplálás voltak. Az előadásokon kívül endoszkópos élő bemutatóra is sor került a Kaposi Mór Oktató Kórházból közvetítve. A rendezvényen több mint 300-an vettek részt. A konferenciát megelőző napon ERCP-s hands-on training került megrendezésre 25 regisztrált résztvevővel.

2011. október 7-8.

Bükön Lakner Lilla rendezte meg az éves vándorgyűlésünket. A főtéma egyes gasztrointesztinális betegségek endoszkópos követése, gondozása, valamint a sürgősségi endoszkópia voltak.

2012. november 9-10.

Kecskeméten Szepes Attila szervezte a vándorgyűlést. A főtéma a minőségi endoszkópia volt. A 31 felkért összefoglaló előadás mellett az asszisztensi szekcióban két orvos-asszisztens párhuzamos előadásra került sor, valamint ismét voltak szabadon választott témájú előadások is. A regisztrált résztvevők száma 298 volt.

2013. szeptember 13-14.

Szegeden Czakó László és Szepes Zoltán szervezésében került megrendezésre az Endoszkópos Szekció Vándorgyűlése. A rendezvényen 317 fő vett részt, 31db felkért előadás és 17 db szabadon bejelentett előadás hangzott el, 28 kiállító jelent meg. A főtéma az onkológiai endoszkópia volt (gasztrointesztinális daganatok endoszkópos diagnózisa, terápiája, a szövettani diagnózis szükségessége, speciális rákmegelőző állapotok és ellenőrzésük, gasztrointesztinális daganatok endoszkópos palliációja), ezen felül multidiszciplináris megbeszélést tartottunk az ismeretlen gasztrointesztinális vérzés diagnosztikája témaköréből. A vándorgyűlés külföldi vendége prof. Pierre Deprez (Brüsszel) volt, aki “Indications and techniques of endoscopic submucosal dissection in the upper GI tract” címmel tartott előadást. Átadásra került a kongresszus szervezői által felajánlott legjobb 35 éven aluli előadói díj és az ezzel járó 100.000,- Ft. A szabadon bejelentett előadások szekcióelnökei és az MGT Endoszkópos Szekció elnöksége szavazatai alapján a díjat Farkas Klaudia (Szegedi Tudományegyetem) nyerte.

2014. október 3-4.

Pécsett került megrendezésre az őszi vándorgyűlés Vincze Áron és Pakodi Ferenc szervezésében. Főtémaként az endoszkópos vizsgálatok, terápiás beavatkozások szövődményeit (rizikófaktorok, megelőzés, ellátás) választották, a rendezvényen több, mint 300 fő vett részt. A 22 felkért előadás 5 szekcióban hangzott el, az asszisztensi szekcióban 3 előadás hangzott el a főtémához kapcsolódóan. Nagy érdeklődés kísérte a 20 szabadon választott előadást és a 15 videó esetbemutatást is, ahol nehéz esetek endoszkópos megoldása mellett új eljárások, ritka esetek jól megszerkesztett videóit láthatták a résztvevők.

2015. szeptember 18-19.

Nyíregyházán Szegedi László főszervezésében került sor az aktuális évi vándorgyűlésre. Főtémák voltak: Benignus gasztrointesztinális szűkületek endoszkópos kezelése, Endoszkópia alterált anatómiai viszonyokban; Endoszkópos beavatkozások antikoagulált és aggregáció gátlásban részesülő betegeknél, valamint az antibiotikus terápia kérdése; endoszkópos képzés, oktatás, licencvizsga; endoszkópos palliáció inoperábilis gasztrointesztinális daganatok esetén. 17 felkért összefoglaló előadáson kívül az asszisztensi szekcióban is 4 előadás hangott el. További 25 szabadon választott előadás és videóeset is szerepelt a programban. Az “Emésztőszervi Endoszkópia” könyv bemutatására is sor került. A regisztráltak száma meghaladta a 250-et.

2016. november 17.

Csütörtökön a “Sürgősség és endoszkópia. Együttműködés szópárbajban elbeszélve” címmel került sor az éves vándorgyűlésre Budapesten a Marriott Hotelben Gyökeres Tibor szervezésében a kétnapos nemzetközi ESGE Szimpóziumot megelőző napon. A szekcióülésen több mint 300 hazai kolléga vett részt.

2017. szeptember 22-23.

Zalakaroson került megrendezésre Gasztonyi Beáta szervezésében az éves vándorgyűlés. A főtémák voltak az endoszkópia biztonságossága, a minőségi mutatók, speciális betegcsoportok endoszkópiája, melyekben 37 felkért összefoglaló előadás hangzott el, valamint 9 szabadon választott előadás és 9 videó is bemutatásra került. A rendezvényen 343 regisztráltat köszönthettünk.

2018. október 12-13.

Budapesten az Aquaworld Resortban Gyökeres Tibor szervezte meg a Gyakorlati Gasztroenterológia című rendezvényt, mely egyben az Endoszkópos Szekció éves vándorgyűlése is volt. A rendezvényen 350-én vettek részt. Nagy sikert aratott az újszerű, gyakorlat orientált megközelítés. A konferencián nemzetközi szaktekintélyt is meghallgathattunk, Edward Despottot Londonból az ESD témakörében.

Endoszkópos továbbképzések

“Az endoszkópia technikai és gyakorlati alapjai“

címmel szakvizsga előtti kötelező továbbképzést sikerült a gasztroenterológiai szakvizsgára készülők kurrikulumába bevinnünk. Az elsőt 2014. december 11-12-én Szegeden rendeztük meg, Wittmann Tibor és Molnár Tamás szervezésében, a másodikra Pécsett került sor 2017. március 17-18-án Vincze Áron szervezésében, a harmadik pedig Budapesten volt 2019. március 1-2-án Gyökeres Tibor szervezésében.

ERCP tréningre “Stand by the trainer”

jelleggel több alkalommal került sor az elmúlt években. Az elsőt 2013-ban Szepes Attila és Madácsy László szervezte Kecskeméten, rajtuk kívül a szakértői csapat tagja volt még Dubravcsik Zsolt és Gyökeres Tibor. Azóta több alkalommal ismét megszerveztük Kecskeméten és Budapesten is, az utolsót 2018-ban.

ESD szimpózium

2015. május 7-8. Herceghalom, Madácsy László és Szepes Attila szervezésében, Seong Woo Jeon (Dél-Korea) az első napon altatott sertésben oktatott ESD-t, a másodikon pedig két betegben végzett el beavatkozást Kecskeméten.

ESD képzés

2017. március 2-án Szegeden Molnár Tamás és Szepes Zoltán szervezésében az Anamed Kft. támogatásával altatott sertésen szerveztek ESD képzést.

Egyéb rendezvények

Gurzó Zoltán és Novák János 3 ízben (2012. április 27-29., 2014. április 25-27., 2016. április 22-24.) szervezett közös kongresszust a Marosvásárhelyi Egyetem Gasztroenterológiai Tanszékével, melynek során a szakmai program mellett székelyföldi nevezetességeket is módja volt megismerni a résztvevőknek.

“Emésztőszervi endoszkópia” könyv

Hosszú idő után végre 2015. végén megjelent az első összefoglaló endoszkópos könyv Bene László, Gyökeres Tibor és Pap Ákos főszerkesztésében, közel 40 hazai szerző közös munkájaként a Med-Time kiadásában, majd a Medicina terjesztésében volt hozzáférhető. Új, bővített, javított kiadása 2019. őszén jelenik meg.

Endoszkópos szekció honlapja

2014-től működik az endoszkópos szekció honlapja (https://www.endoszkopos-szekcio.hu). A honlapon aktuális információk, a szekció vándorgyűléseinek története, szakmai ajánlások szerepelnek. A honlap létrehozása a Ferring nagylelkű támogatásával valósult meg.

Endoszkópos on-line atlasz

működik 2013-tól Demeter Pál főszerkesztésével, a Ferring cég támogatásával, a http://www.medicalonline.hu/endoszkópos-atlasz/ címen.

Fridrich díj

A Friedrich László díjat az Endoszkópos Szekció alapította 2001-ben és évente egy olyan hazai szakembernek adja át a vezetőség szavazata alapján, aki munkásságával jelentős mértékben hozzájárul a hazai endoszkópia fejlődéséhez.

2009
Prof. Dr. Döbrönte Zoltán
2010
Prof. Dr. Pap Ákos
2011
Dr. Solt Jenő
2012
Prof. Dr. Nagy Ferenc
2013
Dr. Pák Gábor
2014
Prof. Dr. Rácz István
2015
Dr. Bene László
2016
Dr. Orosz Péter
2017
Dr. Lakatos László
2018
Dr. Pakodi Ferenc

Tagok és tevékenységük

Tagok és tevékeny-ségük

Az MGT tiszteletbeli tagjai, akik elsősorban endoszkópos munkásságuk alapján váltak ismertté.

2009

Tóth Ervin (Svédország)

2009

Paul Fockens (Hollandia)

2013

Erwin Santo (Izrael)

2013

Rainer Schöfl (Ausztria)

2014

Pierre Deprez (Belgium)

2014

Rácz István (“Kedvenc sportágam az endoszkópia”)

2016

D. Nageshwar Reddy (India)

2017

Sáfrány László (Németország)

2018

Marcel Tantau (Románia)

Nemzetközi vezető tisztségviselők

2008-2010

Rácz István ESGE Educational Committee Chairman

2010-2012

Rácz István ESGE Vice President

2012-2016

Gyökeres Tibor ESGE Councillor

2017-

Gyökeres Tibor WEO (World Endoscopy Organisation) Governing Board Member

2017-

Gyökeres Tibor WEO Standards of Practice and Publications Committee Chairman

2012-

Czakó László European Group for Endoscopic Ultrasonography Governing Board Member

Nemzetközi szervezetekben egyéb funkciók

Czakó László

Tag (2016-2018)

ESGE Quality Improvement Committee Hepatobiliary Working group

Tag (2015-2017)

ESGE EUS-FNA Taks Force

Tag (2017-)

ESGE Research Working Group on ERCP

Tag (2018-)

SGE Curriculum Working Group

Hritz István

Tag (2016-)

ESGE Educational Committe

Tag (2016-)

ESGE Guidelines Committee tag

Tag (2016-)

ESGE Membership Working Group

Tag (2018-)

ESGE Curricula Working Group - ERCP-EUS subgroup

Tag (2018-)

WEO Standards of Practice and Publications Committee

Rácz István

Tag (2004-)

ESGE Educational Committe

Tag

ESGE Quality Improvement Committee Lower GI Working Group

Gyökeres Tibor

Tag (2018-)

ESGE Quality Improvement Committee

Tag (2016-2018)

ESGE Quality Improvement Committee Hepatobiliary Working group

Madácsy László

Tag (20..-)

ESGE Educational Committe

Egyéb nemzetközi aktivitás

Tristique varius id nulla pellentesque sapien fermentum massa. Rhoncus consequat lacinia netus ultricies. Viverra sit commodo purus vitae a risus semper.

Endoszkópos konferenciákon meghívott előadások és élődemonstrációk:

 • Gyökeres Tibor (Kolozsvár 2011-től évente), Prága (2014), Zágráb (2015), Egyiptom (Cairo: 2014, 2017; Assuit: 2014, 2018; Luxor: 2018), Szófia (2013, 2017) Belgrád (2018).
 • Czakó László Isztambul (2015), Edinborough (2015), Torino (2016, 2017, 2018), Porto (2018)
 • Hritz István (Zágráb 2017, 2018), Athén (2018)

ESGE Learning Areában oktatóként szerepeltek (2009-2018):

Rácz István, Madácsy László, Gyökeres Tibor, Hritz István, Dubravcsik Zsolt, Gecse Krisztina, …..?

ESGE hivatalos képzőhely:

Győr (mikortól?)

ESGE Research Grant-et nyert el 2014-ben Szmola Richárd:

“The utility of microRNA markers in diagnosis of pancreatobiliary tumors” című pályázatával.

Nullam elit nisi nisl, massa et, eleifend. Ullamcorper aliquam.

 • 2015-ben ESGE Module II. grant keretében Hritz István Hyderabadban (India) tölthetett 3 hónapos továbbképzést.
 • 2018-ban Horváth Miklósnak volt módja 3 hónapos képzésre ugyanitt.
 • A vezetővel, prof. D. Nageshwar Reddy-vel kialakult jó kapcsolatnak köszönhetően 2020-ban ismét fogadnak egy magyar kollégát, akit pályázat keretében a szekció vezetősége választ ki.

Endoszkópos folyóiratok szerkesztő bizottsági tagsága:

Rácz István Endoscopy (20—- mettől meddig?)……
Gyökeres Tibor Visible Human Journal of Endoscopy (2011-)
Czakó László World Journal of Gastrointestinal Endoscopy (2013-)

ESGE Dual membership:

Az Endoscopy folyóirathoz hosszú éveken át kedvezményes előfizetéssel juthattak hozzá szekció tagjaink, kb. 50 fő körüli létszámban éltek a lehetőséggel. 2017-ben a szekció az ESGE-vel kötött megállapodás alapján az ún. “kettős tagság” intézményén keresztül biztosítja tagjainak, hogy kedvezményesen csatlakozhassanak az ESGE Individual Member programjához, amivel a folyóirathoz való jutányos hozzájutáson kívül számos egyéb előnyre (kedvezményes kongresszusi regisztráció, oktatási anyagok internetes elérése, kutatási támogatások, részvételi lehetőség irányelvek fejlesztésében) is jogosulttá válhatnak. 2018-ban 22 magyar ESGE Individual Member volt.

Nemzetközi endoszkópos konferenciák hazánkban

2012. szeptember 14-15.

Budapesten “International Workshop on diagnostic and therapeutic digestive endoscopy” címmel ESGE rendezvényt szervezett dr. Gyökeres Tibor, az ESGE részéről dr. Rácz István volt a társigazgató. Az előadások mellett a két nap alatt 35 endoszkópos beavatkozás közvetítésére került sor a Honvéd Kórházból. Nemzetközi szakértők Manoop Bhutani (USA), Daniel Blero (Belgium), Guido Costamagna (Olaszország), Rainer Schöfl (Ausztria) mellett a hazai Faculty tagok, Bene László, Gyökeres Tibor, Madácsy László, Rácz István, Szepes Attila is végeztek beavatkozásokat. A konferencián került sor hazánkban az első Zenker diverticulum flexibilis myotomiára és az első POEM beavatkozásra is. Az európai asszisztensi szervezet (ESGENA) képviseletében Herta Pomper (Ausztria), Sylvia Lahey és Marjon de Pater (Hollandia) és Wendy Waagenes (Dánia) asszisztáltak a bevatkozásokhoz a hazai asszisztensi csapat (Farkas Éva, Gárdonyi Mihály, Kiss Melinda, Kokas Mariann és Méhész Erika) mellett.

2013. november 15-16.

Budapesten került megrendezésre az ESGE-ECCO közös rendezvénye: “Quality in IBD and small bowell endoscopy” címmel. A Faculty tagja volt Lakatos Péter.

2015. november 13-14.

Budapesten került megrendezésre az ESGE Quality in Endoscopy ERCP & EUS Symposium-a. A nemzetközi Faculty tagjai voltak Gyökeres Tibor, Hunyady Béla, Szepes Attila.

2016. szeptember 22-24.

Budapesten került megrendezésre a „20th International Symposium on Endoscopic Ultrasonography”, amely az endoszkópos ultrahang kétévente megrendezésre kerülő világkongresszusa. A rendezvény társelnöke Rácz István, titkára Herszényi László volt, míg Czakó László, Szepes Attila és Szepes Zoltán a Faculty tagjaiként a kongresszus szervezésében vettek részt és előadást tartottak. Czakó László, Hamvas József, Szepes Attila és Szepes Zoltán végeztek endoszkópos ultrahang vizsgálatokat az élő bemutató során.

2016. november 18-19.

“Everything you always wanted to know about colonoscopy” címmel ESGE szimpóziumot szervezett Gyökeres Tibor Michael Hafner társzervezővel. A nemzetközi konferenciára 33 országból 450 résztvevő regisztrált. A kongresszuson az előadásokon kívül endoszkópos élő bemutatót is láthattak a résztvevők a Honvédkórházból. A nemzetközi szaktekintélyek (Lars Aabakken, Ian Gralnek, Cesare Hassan, Tomas Hucl, Sören Meissner, Thierry Ponchon, Matt Rutter, Marcel Tantau, Siwan Thomas-Gibson) mellett hazai szakértők (Gyökeres Tibor, Madácsy László, Molnár Tamás, Szepes Attila) is végeztek alsó tápcsatornai endoszkópos beavatkozásokat.

2018. április 17-19.

Budapesten, a Kongreszusi Központban rendezte meg az ESGE az első európai, kizárólag endoszkópiának szentelt éves konferenciáját, az ESGEDays 2018-at. A rendezvény házigazdája és a Szervező Bizottság egyik tagja Gyökeres Tibor volt. A Szervező Bizottság tagja volt még magyar részről Hritz István. A Tudományos Bizottságban helyet kapott Gyökeres Tibor, Hritz István, Rácz István. A kiemelkedő színvonalú rendezvény hatalmas sikert hozott, 76 országból közel 2000 fő regisztrált. A konferencia első napján egésznapos blokkban magyar nyelvű program is volt “Sebész versus gasztroenterológus” témakörben.

Támogatók

MGTESZ platina fokozatú támogatói
FERRING Magyarország Kft.
MGTESZ gyémánt fokozatú támogatói
Anamed Orvosi és Analitikai Műszerkereskedelmi Kft.
Olympus Europa SE & Co. KG
HUN-MED Kft.
Egis Gyógyszergyár Zrt.
MGTESZ arany fokozatú támogatói
MicroMedical Kft.
Endo Plus Service Kft.
NUTRICIA Magyarország Kft.
Medicons Orvoselektronikai-konzultáns Kft.
Richter Gedeon Nyrt.

Támogatók

MGTESZ platina fokozatú támogatói
FERRING Magyarország Kft.
MGTESZ gyémánt fokozatú támogatói
Anamed Orvosi és Analitikai Műszerkereskedelmi Kft.
Olympus Europa SE & Co. KG
HUN-MED Kft.
Egis Gyógyszergyár Zrt.
MGTESZ arany fokozatú támogatói
MicroMedical Kft.
Endo Plus Service Kft.
NUTRICIA Magyarország Kft.
Medicons Orvoselektronikai-konzultáns Kft.
Richter Gedeon Nyrt.

Közösség

Facebook

Instagram

Kapcsolat

(E) info@endoszkopos-szekcio.hu

(T) 06 (1) 000 0000

Információk

Feltételek

Adatvédelmi irányelvek

Copyright © 2022

Legyen tájékozott
az MGTSZ világában!